• s4
  • Slajdy
  • s2
  • s3

Polecamy

Stowarzyszenie "Rodzina Rodzin im Św. Jana Pawła II działa od roku i podejmuje działania zmierzające w kierunku utworzenia wolontariatu na rzecz osób długotrwale i przewlekle chorych i ich rodzin. Nawiązaliśmy współpracę z MOPS w Radomsku, przeprowadzamy szkolenia. Kolejnym etapem jest utworzenie punktu konsultacyjnego, gdzie uzyskają informacje chorzy i ich rodziny, ale również będą mogły się zgłosić osoby pragnące działać jako wolontariusze. W godzinach dyżurów zaistnieje możliwość uzyskania pomocy bezpośrednio w formie ustnej podczas wizyty indywidualnej.

Jako młoda organizacja przystąpiliśmy do konkursu „GRANT NA LEPSZY START” 2017.
18 maja 2017 r dowiedzieliśmy się o sukcesie: projekt "POMOCNA DŁOŃ" został zakwalifikowany do realizacji. Tym bardziej cieszymy się, ponieważ tym roku bardzo wiele wniosków miało wysoki poziom i konkurencja była naprawdę duża.
O uzyskaniu dotacji decydował 1 punkt mniej niż maksymalna liczba!

Projekt "POMOCNA DŁOŃ" realizowany jest od 15 maja 2017 r. do 8 grudnia 2017 roku.

Zakup sprzętu, wyposażenia, art biurowych itd pomoże w działalności punktu konsultacyjnego poprzez tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

Punkt Konsultacyjny "POMOCNA DŁOŃ" połączy chorych i ich rodziny i wolontariuszy.

 

POTRZEBY ODBIORCÓW

Obok nas żyje coraz więcej osób starszych i przewlekle chorych, które nie radzą sobie z niepełnosprawnością i samotnością. Ich bliscy bywają bezradni w podstawowych kwestiach związanych z opieką, pielęgnacją czy rehabilitacją. Z trudem próbują pogodzić troskę o bliskich z codziennymi obowiązkami. Zespołem opiekuńczym jest rodzina. Jeden zdrowy i pełen energii człowiek, poświęcający się ciężko i przewlekle chorej osobie, szybko może się wyczerpać przez przeciążenie fizyczne, emocjonalne i organizacyjne. Jeśli w rodzinie jest ktoś, kto się całkowicie poświęca choremu, to w obowiązku innych bliskich należy zastąpić i wyręczyć tę osobę, choćby wiązało się to z buntem, protestem czy poczuciem winy. Najlepiej jeśli uda się stworzyć zespół bliskich, wspierających się wzajemnie i pomagających sobie w opiece osób. Warto zaufać wolontariuszom – to istotne hasło w opiece nad przewlekle chorym w domu. Długotrwała i uciążliwa choroba, mimo zaangażowania całej rodziny, dobrej współpracy z opiekunami medycznymi i socjalnymi, może wymagać kolejnych pomocników. Coraz częściej są nimi odpowiednio przygotowani i zmotywowani szlachetnymi ideałami wolontariusze – zarówno młode osoby (uczniowie, studenci), jak i dorośli i starsi z grupy 50+, chętni do pomocy w wolnym czasie. Chorzy i ich rodziny potrzebują od nas przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, tego że nie zostaną zostawieni sami sobie, że ktoś chce z nimi przebywać i dzielić z nimi ich radości i smutki. Ból nie jest największym problemem, bo można go uśmierzyć lekarstwami. Chorzy najbardziej boją się zostać sami.

CEL ZADANIA
Podstawowym celem programu jest:
integracja środowiska pacjentów, ich rodzin, przyjaciół, osób leczących oraz wspomagających leczenie, jak również poprawa jakości życia osób ciężko chorych.

Cele szczegółowe projektu:

1.Zwrócenie uwagi na problem osób ciężko i nieuleczalnie chorych i ich rodziny

2. Stworzenie bazy danych osób ciężko i nieuleczalnie chorych z informacjami
na temat możliwości uzyskania pomocy z różnych źródeł

3. Pokonywanie izolacji osób ciężko i nieuleczalnie chorych i ich rodzin

4.Inicjowanie i stałe propagowanie idei niesienia pomocy (informacyjnej, psychologicznej) wśród osób fizycznych, firm, instytucji na rzecz chorych.

5.Sporządzanie i rozpowszechnianie – dla rodzin chorych – informacji o chorobie, leczeniu.

6.Poprawa jakości życia osób chorych i ich rodzin.

A także:

7.Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

8.Kształtowanie postaw prospołecznych.

9.Rozwijanie empatii, zrozumienia.

10.Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

11.Angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

12.Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

13.Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

14.Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Społeczność Parafii NMP Królowej Polski w Radomsku, także mieszkańcy miasta Radomska. 

GRUPA ODBIORCÓW ZADANIA
Osoby ciężko i nieuleczalnie chore i ich rodziny 

OPIS DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU :

1. Punkt Konsultacyjny "Pomocna dłoń"

a) Rozpoznawanie potrzeb

- ustalanie form pomocy (wolontariat domowy)

- opieka „wytchnieniowa”

- wspólna modlitwa

- rozmowa z chorym i z rodziną chorego

- czytanie lektury

b) Ustalanie listy osób potrzebujących pomocy

c)Przygotowywanie informacji:

- o działalności i naborze wolontariuszy

- ulotki o działalności Punktu Konsultacyjnego "Pomocna dłoń" , o instytucjach radomszczańskich w Radomsku w których można uzyskać pomoc,

- promocja wolontariatu,

2.Nabór wolontariuszy

3. Spotkania rodzin opiekujących się chorymi – grupa wsparcia (zmiana myślenia)

4. Zaproszenie do współpracy psychologa - ze względu na specyfikę pracy z osobami starszymi

Stowarzyszenie Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II w Radomsku

ul Piastowska 45
97-500 Radomsko
tel. 693 187 681
radomsko@rodzinarodzinjp2.webd.pl
Administrator strony: Sabina Szymoniak adminiastrator@rodzinarodzinjp2.webd.pl